công cụ AI

Prompt là gì? Top 5 công cụ giúp tạo prompt hiệu quả

Prompt là gì? Khám phá 5 công cụ giúp bạn tạo prompt hiệu quả cho LaMDA, Gemini, ChatGPT và nhiều mô hình AI khác! Prompt đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác tối...