Defi

Defi là gì? Sự khác biệt giữa Defi và các hệ thống tài chính truyền thống

DeFi, hay Tài chính phi tập trung, đang là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực tài chính hiện đại. Sử dụng công nghệ Blockchain, DeFi loại bỏ sự cần thiết của các tổ...