Smart contract

Tất tần tật về smart contract: định nghĩa, vai trò và cách hoạt động

Nếu bạn đang bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực nghệ blockchain thì smart contract (hợp đồng thông minh) là một khái niệm quan trọng không thể bỏ qua. Với khả năng tự động...