Địa chỉ trang web là gì? Phân biệt tên miền, IP và URL

-

Địa chỉ trang web đóng vai trò quan trọng trong việc truy cập thông tin trên Internet. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn nhầm lẫn giữa địa chỉ trang web với tên miền, IP và URL. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về địa chỉ trang web là gì, đồng thời phân biệt được tên miền, IP và URL.

Địa chỉ trang web là gì?

Địa chỉ trang web, hay còn gọi là URL (Uniform Resource Locator), là một chuỗi ký tự được sử dụng để xác định vị trí của một trang web cụ thể trên Internet. Địa chỉ trang web thường bao gồm các thành phần sau:

 • Giao thức: Giao thức là phương thức được sử dụng để truy cập trang web. Các giao thức phổ biến nhất là HTTP (Hypertext Transfer Protocol) và HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol).
 • Tên miền: Tên miền là tên dễ nhớ được gán cho địa chỉ IP của trang web. Ví dụ: tên miền của Google là “google.com”.
 • Đường dẫn: Đường dẫn là vị trí cụ thể của trang web trên máy chủ. Ví dụ: đường dẫn của trang chủ Google là “/”.
 • Tên tệp: Tên tệp là tên của trang web cụ thể được hiển thị. Ví dụ: tên tệp của trang chủ Google là “index.html”.
URL

Vai trò của địa chỉ trang web

Địa chỉ trang web, hay còn gọi là URL (Uniform Resource Locator), đóng vai trò quan trọng trong việc truy cập và quản lý thông tin trên Internet. Vậy vai trò của địa chỉ trang web là gì? Hãy cùng tham khảo một số vai trò của địa chỉ trang web ngay bên dưới:

Xác định vị trí trang web

Địa chỉ trang web là một định danh duy nhất cho mỗi trang web trên Internet. Khi người dùng nhập địa chỉ trang web vào trình duyệt, trình duyệt sẽ sử dụng địa chỉ này để xác định vị trí của trang web trên máy chủ và tải nội dung trang web về cho người dùng.

Chia sẻ thông tin

Người dùng có thể sao chép và chia sẻ địa chỉ trang web với người khác để họ cũng có thể truy cập trang web đó. Việc chia sẻ địa chỉ trang web giúp mở rộng phạm vi tiếp cận của trang web và tăng lượng truy cập cho trang web.

Quản lý trang web

Các nhà phát triển web sử dụng địa chỉ trang web để quản lý nội dung của trang web. Ví dụ, họ có thể sử dụng địa chỉ trang web để thêm, sửa hoặc xóa nội dung trang web.

Phân tích dữ liệu

Các nhà phân tích dữ liệu sử dụng địa chỉ trang web để theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập trang web. Họ có thể sử dụng địa chỉ trang web để xác định các trang web nào được truy cập nhiều nhất, các trang web nào được truy cập ít nhất và thời gian người dùng dành cho mỗi trang web.

Cách phân biệt tên miền, IP và URL

Tên miền, IP và URL là ba khái niệm cơ bản trong việc truy cập và sử dụng Internet. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn nhầm lẫn giữa ba khái niệm này. Sau đây, chúng tôi xin hướng dẫn bạn cách phân biệt tên miền, IP và URL một cách dễ dàng.

Tên miền

Tên miền là một dấu hiệu dễ nhớ được gán cho địa chỉ IP của một trang web hoặc máy chủ trên Internet. Nó giúp người dùng truy cập trang web hoặc máy chủ dễ dàng hơn so với việc sử dụng địa chỉ IP.

Ví dụ: tên miền của Google là “google.com”, dễ nhớ hơn nhiều so với địa chỉ IP của Google là “172.217.0.142”. Tên miền được cấu tạo từ các phần được phân cách bởi dấu chấm (.). Ví dụ: trong tên miền “google.com”, “google” là tên miền cấp hai, “com” là tên miền cấp cao nhất.

IP

Địa chỉ IP (Internet Protocol) là một địa chỉ số được gán cho mỗi thiết bị được kết nối với Internet. Ví dụ: địa chỉ IP của Google là “172.217.0.142”. Địa chỉ IP được sử dụng để xác định vị trí của các thiết bị trên Internet. Có hai loại địa chỉ IP: IPv4 và IPv6.

URL

URL (Uniform Resource Locator) là một chuỗi ký tự được sử dụng để xác định vị trí của một tài nguyên trên Internet. URL bao gồm:

 •     Giao thức: Ví dụ: http, https, ftp
 •     Tên miền
 •     Đường dẫn
 •     Tên tệp

Ví dụ: URL của trang chủ Google là “[https://www.google.com/](https://www.google.com/)”.

So sánh tên miền, IP và URL

Khái niệmĐịnh nghĩaVí dụ
Tên miềnDấu hiệu dễ nhớ cho địa chỉ IPgoogle.com
IPĐịa chỉ số để xác định vị trí thiết bị172.217.0.142
URLChuỗi ký tự để xác định vị trí tài nguyênhttps://www.google.com/

Một số lưu ý về cách phân biệt:

 1. Tên miền: Thường dễ nhớ, có thể chứa chữ cái, số và dấu gạch ngang. Tên miền và IP có mối quan hệ tương ứng với nhau. Tên miền được trỏ đến địa chỉ IP thông qua hệ thống DNS (Domain Name System).
 2. IP: Là một chuỗi số, thường được chia thành bốn phần.
 3. URL: Bao gồm giao thức, tên miền, đường dẫn và tên tệp. URL có thể bao gồm tên miền và IP.

Kết luận

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có thể hiểu rõ hơn về địa chỉ trang web là gì, tên miền, IP và URL. Việc phân biệt được các khái niệm này sẽ giúp bạn truy cập thông tin trên Internet một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Về Trình duyệt Herond

Herond là trình duyệt chặn quảng cáo và trình theo dõi cookies, với tốc độ duyệt Web nhanh chóng và mức tiêu thụ băng thông thấp. Trình duyệt Herond có hai sản phẩm cốt lõi:

– Herond Shield: phần mềm chặn quảng cáo và bảo vệ quyền riêng tư;

– Herond Wallet: ví điện tử social đa chuỗi, không lưu ký.

Herond hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái Web 2.5 toàn diện, mang Web 3.0 tới gần hơn với người dùng phổ thông toàn cầu. Hãy theo dõi các bài đăng tiếp theo để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích về sử dụng web an toàn và hiệu quả.

trình duyệt herond