IP

Địa chỉ trang web là gì? Phân biệt tên miền, IP và URL

Địa chỉ trang web đóng vai trò quan trọng trong việc truy cập thông tin trên Internet. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn nhầm lẫn giữa địa chỉ trang web với tên miền, IP...