DAO

DAO là gì? Sự khác biệt giữa DAO và các tổ chức truyền thống

Ngày nay, sự phát triển của công nghệ blockchain đã mở ra những tiềm năng to lớn cho các mô hình tổ chức mới, Trong đó, một mô hình khá nổi bật là DAO...