ERC20

TRC20 là gì? Sự khác biệt giữa TRC20 và ERC20?

TRC20 và ERC20 là hai tiêu chuẩn token phổ biến (chèn link bài ERC20) trong lĩnh vực tiền điện tử, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập và quản lý các tài...

ERC 20 là gì? Tầm quan trọng của chuẩn ERC20 trong blockchain

Trong thế giới công nghệ blockchain đầy sôi động, sự xuất hiện của các token đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ứng dụng phi tập trung...