Phí gas

Cách tính và các yếu tố ảnh hưởng đến phí gas

​​Bước vào thế giới blockchain đầy tiềm năng, bạn có bao giờ thắc mắc về "phí gas"? Phí gas đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động trên blockchain, từ thực hiện giao...