token

Token là gì? Sự khác biệt giữa Token và Coin

Trong thế giới tiền điện tử đầy sôi động, bên cạnh những đồng Coin quen thuộc như Bitcoin, Ethereum, Litecoin, v.v., ta còn bắt gặp thuật ngữ "Token". Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn...