TRC20

TRC20 là gì? Sự khác biệt giữa TRC20 và ERC20?

TRC20 và ERC20 là hai tiêu chuẩn token phổ biến (chèn link bài ERC20) trong lĩnh vực tiền điện tử, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập và quản lý các tài...